Голосування для обрання у профбюро

Профспілка працівників освіти і науки України
Сумський обком профспілки працівників освіти і науки України
Профспілкова організація Сумського державного університету

Згідно нормативних документів профспілки працівників освіти і науки України розпочинається звітна (при потребі – звітно-виборча) компанія в усіх ланках профспілки СумДУ.
Рішенням профкому університету від 04.09.17 р. у разі проведення зборів можуть бути присутніми всі члени профспілки, а при проведенні конференцій встановлено модус представництва на профспілкову конференцію факультету (підрозділу) 1 : 5. Списки делегатів від профгруп на конференцію повинні бути передані голові профбюро факультету (підрозділу) завчасно. Про час проведення конференції на факультеті/у підрозділі делегати (а у випадку зборів – всі члени профспілки) попереджаються не менше ніж за 10 днів, на збори в профгрупах (всі члени профспілки) – за 5 днів.

Голова профбюро визначає (організовує та узгоджує) представництво на зборах у профгрупах членів профбюро факультету/профкому.

На профспілкових конференціях факультету (підрозділу) обирається профактив: голова, заступник та члени профбюро (зокрема, культорг, спорторг).

Обов’язкові питання порядку денного зборів у профгрупах:

1. Звіт профгрупорга з подальшим обговорення та оцінкою його роботи. При необхідності (незадовільна оцінка роботи, власне бажання та ін.)  вибори профгрупорга та членів активу профгрупи (заступник,
культорг, спорторг – обов’язково).

2. Оцінка роботи голови профбюро факультету/підрозділу (при необхідності – рекомендація кандидатури на цю посаду).

3. Пропозиції щодо змін чи доповнень до чинного колективного договору. Прохання до всіх членів профспілки висловлювати свої зауваження, пропозиції та побажання щодо роботи виборних профспілкових органів. Протоколи проведених звітних (звітно-виборчих) зборів у профгрупах та конференцій на факультетах (у підрозділах) передаються до профкому університету не пізніше 5 днів після їх проведення.